top of page
KKT06899.JPG

นะนำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

สำหรับญาติโยมที่ต้องการขอพรและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขากรวด

สามารถอ่านวิธีการที่ถูกต้องเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมในการทำบุญได้

KKT06935.JPG
KKT06897.JPG

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณคือใคร ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และ เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล ท่านได้ปรากฎอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นท้าวกุเวรของอินเดียใต้ พระซัมภลของทิเบต หรือ ตัวเหวินเทียนหวังของจีน ทำให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลาย ๆ ประเทศ 2 รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ทราบ คือ ท้าวเวสสุวรรณ มี 2 องค์ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ที่มีองค์เป็นยักษ์ ยืนถือกระบองยาว และ โล่แก้วประพาฬ มีบริวารแสนโกฏิ ทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อย และ ความยุติธรรมในสวรรค์ โดยถูกนํามาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการมากว่า 100 ปี ท้าวเวสสุววรณ ที่ปรากฏในร่างมนุษย์ ที่เป็นชายพุงพลุ้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เป็นเจ้าแห่งเงินทอง ซึ่งผู้คนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภ ทําให้มีกินมีใช้ไม่ขาด เคล็ดวิธีการกราบไหว้ และ ข้อควรระวัง สำหรับการกราบไหว้บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อการเสริมโชคลาภ เพิ่มความสิริมงคล เพิ่มโชคด้านการเงิน และ การงาน มีการเรียงลำดับ ดังนี้ จุดสักการะธูป 9 ดอก ถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก พร้อมดอกดาวเรือง หมากพลู หรือ ผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย และ สับปะรด ตั้งนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ) ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสาทวิชามา ตลอดจน​พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล * หากท่านใดมีผ้ายันต์ หรือ องค์ลอย สามารถกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้านได้เลย ​บทบูชาท้าวเวสสุวรรณ “อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ” แก้บนอย่างไร เมื่อคำขอสำเร็จ นอกจากการกราบไหว้บูชาแล้ว สิ่งที่ผู้คนนิยมทำกัน คือ การขอพร และ บนบานกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ ดังนั้น เมื่อคำขอนั้นสำเร็จเป็นจริงดั่งตั้งใจ สิ่งที่ควรจะทำ คือ การกลับมาถวายปัจจัยแก่ท่าน โดยแบ่งตามประเภทของคำขอ ดังนี้ เรื่องการงาน - ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ประกอบไปด้วยรองเท้าพระ 1 คู่ พระพุทธรูป 1 องค์ อาสนสงฆ์ 1 ผืน และ เข็มกับด้าย 1 ชุด เรื่องการเงิน - ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด หรือ ถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว เรื่องความรักและครอบครัว - ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ ถือศีลแปดในวันที่เราเกิด และ วันพระ เรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย - ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ และ ปล่อยปลา ​4 ข้อควรระวังในการกราบไหว้บูชา ขอพร และ บนบาน เป็นผู้ประพฤติตนดี ไม่ผิดศีล 5 ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนา ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม หรือ ยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนา ไม่ประกอบอาชีพที่มีความทุจริต ฉ้อโกง เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว และ ไม่มีน้ำใจ

KKT06948.JPG

ช้างมงคล

ช้างเงิน-ช้างทอง ช้างมงคลคู่วัดเขากรวด เมื่อท่านญาติโยมเดินเข้ามาภายในองค์พระราหูจะพบกับช้าง1คู่ ให้ท่านเดินลอดท้องช้าง3รอบแล้วนำมือลูบท้องช้างระหว่างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จุดเช็คอินใหม่...ในวัดเขากรวด...ใกล้แล้วเสร็จล่ะนะ...

สวยงามตระการตา...อลังการเลย!...

ไม่มาเช็คอินกันสักหน่อยเหรอ?...

ม่ะมา มาร่วมด้วยช่วยกัน กดสัปสะไคร้ กดไลย์ กดแชร์ กันเลยอะๆ...

อาตมาก็อยากจะขอเชื้อเชิญ เจริญศรัทธา พุทธศาสนิกชน และทุกๆคน ทุกๆท่านด้วยเทอญ...เจริญพร.....

KKT07044.JPG

วัดเขากรวด

KKT07079.JPG
KKT06941.JPG
KKT07062.JPG
KKT07034.JPG
KKT06965.JPG
KKT06969.JPG

ร่วมบุญให้อาหารสัตว์

อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ คือ

๑.  ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก
๒.  สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
๓.  กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป
๔.  ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์
๕.  ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

bottom of page