top of page

วีดีโอกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด

สามารถติดตามช่อง youtube ของทางวัดเพื่อทราบข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.youtube.com/@watkhaokrut

All Videos

All Videos

All Videos
ค้นหาวิดีโอ...
พี่หอมกราบไหว้ ช้างเงิน ช้างทอง

พี่หอมกราบไหว้ ช้างเงิน ช้างทอง

00:15
เล่นวิดีโอ
ช้างเงินช้างทอง

ช้างเงินช้างทอง

00:58
เล่นวิดีโอ
กราบสักการะพระปางเปิดโลกโภคทรัพย์

กราบสักการะพระปางเปิดโลกโภคทรัพย์

00:46
เล่นวิดีโอ
bottom of page