top of page
KKT06904.JPG
วัดเขากรวด png_300x.png

วัดเขากรวด

ตั้งอยู่ริมถนนสายราชบุรี จอมบึง หมู่ 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

วัดเขากรวด - พุทธสถานที่ตั้งอยู่บนเขาตามธรรมชาติมีความสงบรมรื่นเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิสิทธิจากทั่วสารทิศที่รวบร่วมไว้ภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้เดินทางมา กราบไหว้บูชาสะสมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสงบจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

KKT06988.JPG
KKT06977.JPG

ร่วมทำบุญกับทางวัด

ทำบุญบริจาคร่วมกับวัดเขากรวดเพื่อสนับสนุนการบูรณะและก่อสร้างพุทธสถานผ่านเว็บไซต์วัดอย่างเป็นทางการได้โดยตรง

KKT06946.JPG

เกี่ยวกับวัด

คู่มือแนะนำการสักการะบูชา

บริเวณต่างๆภายในวัดเขากรวด

อาทิเช่น ท้าวเวสสุวรรณ, พระราหู,

องค์พระประทานประจำวันเกิด

 

KKT07080.JPG

ติดต่อเรา

ตั้งอยู่ริมถนนสายราชบุรี จอมบึง หมู่ 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ปาฏิหารย์...มีแสงประหลาด

เรื่องราวการเกิดปาฏิหารย์...มีแสงประหลาดเกิดเป็นวงที่บริเวณ องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ

เมื่อวันที่บวงสรวงประดิษย์ฐาน ท้าวเวสฯ  29 กพ. 65

บวงสรวง  9  โมงเช้าเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดด้วย

KKT06909.JPG

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูร โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และ เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวัดเขากรวด

bottom of page